GDPR

Läs hur vi behandlar dina uppgifter enligt vår Integritetspolicy.

Integritetspolicy

Vi på AL X Design AB värdesätter din integritet och tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Denna integritetspolicy syftar till att informera dig om hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

1. Insamling av personuppgifter: Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla våra tjänster och för att uppfylla lagliga förpliktelser. Detta kan inkludera namn, kontaktinformation, företagsinformation och andra relevanta uppgifter.

2. Användning av personuppgifter: Vi använder dina personuppgifter för att utföra våra tjänster, kommunicera med dig, hantera kundrelationer, förbättra vår verksamhet och uppfylla lagliga krav.

3. Lagring av personuppgifter: Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för att uppfylla syftet med insamlingen eller enligt gällande lagar och regler.

4. Delning av personuppgifter: Vi delar inte dina personuppgifter med tredje parter utan ditt samtycke, förutom när det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller enligt lagliga krav.

5. Dina rättigheter: Enligt GDPR har du vissa rättigheter gällande dina personuppgifter, inklusive rätten till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet och invändningar. För att utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss på nedanstående kontaktinformation.

6. Dataskydd och säkerhet: Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter från oavsiktlig förlust, obehörig åtkomst, ändring eller spridning.

7. Kontakta oss: Om du har några frågor, synpunkter eller begäranden angående vår behandling av dina personuppgifter eller denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på:

AL X Design AB:
Adress: Hornsgatan 49, 118 49 Stockholm
Telefon: 0708 – 77 29 93
E-post: alxdesign@bahnhof.se

8. Ändringar i integritetspolicyn: Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att publiceras här och träda i kraft omedelbart efter publicering.

Genom att använda våra tjänster samtycker du till vår insamling och behandling av dina personuppgifter enligt denna integritetspolicy.

Få en kostnadsfri offert!

Fyll i vårt formulär och berätta om ert projekt så återkommer vi med en offert så snart vi kan.